Praktische Informatie

Als beleidscoach en trainer ben ik aangesloten bij diverse instanties en ben ik in het bezit van diverse certificaten.

profile_dynamics logpProfile Dymamics

ProfileDynamics® maakt drijfveren van mensen, teams en organisaties helder en inzichtelijk. De methode stimuleert de aansluiting tussen mens, werk en organisatie, waardoor het werkplezier toeneemt en organisaties beter gaan presteren. Met behulp van een eenvoudige kleurentest leer je je drijfveren kennen.

Een persoonlijk profiel in de vorm van een uitgewerkte rapportage (8 tot 10 pagina’s) kost € 160. In een aanvullend coachgesprek met mij krijg je een scherp inzicht in je drijfveren en weerstanden, op basis waarvan je je beter leert omgaan met je kwaliteiten en je valkuilen.

Sinds 2012 ben gecertificeerd trainer/coach in profile dynamics.

NOBCONOBCO

Ik ben sinds 2008 als professioneel coach aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Daarbij ben ik gecertificeerd door het European Mentoring & Coaching Council (EMCC) als “Practitioner Coach”. Vanuit mijn jarenlange managementervaring bij de overheid richt ik mij met name op:EMCC

  • Het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei.
  • Het omgaan met complexe en veelvragende relaties
  • Het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.

BestuursacademieBestuursacademie

Sinds 2009 geef ik regelmatig trainingen voor de Bestuursacademie Nederland op het vlak van beleidsvorming, project/programmamanagement en coaching. Daarbij kan ik ook onderdelen als actorenanalyse, risicomanagement en procesregie geef ik in modulevorm aanbieden. In mijn trainingen werk ik veel met ingebrachte casuïstiek door de deelnemers.

CRKBO 2CRKBO

Ik ben als trainer ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, waardoor onderwijsinstellingen gebruik kunnen maken van de BTW-vrijstelling.